Rol van de ouders

Als ouder kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het keuzeproces van uw zoon of dochter. U kent uw kind het best en kunt op belangrijke momenten een relevante gesprekspartner zijn voor uw kind. Onderzoeken tonen steeds weer aan dat jongeren veel waarde hechten aan de idee�n, opvattingen en input van ouders. Regelmatig informeren naar de gedachten, wensen, idee�n en vorderingen van uw zoon of dochter in de LOB biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de te maken keuzes. Keuzes die draagvlak hebben bij zowel ouders als bij hun kind, blijken ook de meest succesvolle keuzes te zijn.

Op school bouwt uw kind een loopbaandossier op, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende leermiddelen en/of activiteiten. De bijdrage van Profiel ASL en Het Beroepskeuzedagboek worden in dit oudergedeelte uitgebreid toegelicht. Wanneer uw school met ons samenwerkt, maakt uw kind ook verschillende vragenlijsten,testen en opdrachten. Door een ouderaccount aan te maken kunt u de resultaten samen met uw zoon/dochter bekijken.

Blijf op de hoogte

Wilt u als ouder op de hoogte blijven over ontwikkelingen in het onderwijs, of zaken die van belang zijn voor de studiekeuze van uw dochter of zoon, klik dan op onderstaande afbeelding en volg het blog 'studiekeuzekind'.

Blog Studiekeuzekind

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Ouderportal

Klik hier om een account aan te maken | Klik hier als u al een account heeft (inloggen)