Ouders en de opbouw van het loopbaandossier

Op enig moment kan uw zoon of dochter u vragen uw mening te geven over zijn / haar studiehouding of gedragshouding, eigenschappen of vaardigheden. Uw zoon of dochter heeft een eigen zelfinschatting gemaakt en krijgt als opdracht om feedback aan ouders te vragen.

Tip: vul niet alleen het gevraagde formulier of schema in. Vraag � na invulling � naar de zelfinschatting die uw zoon of dochter gemaakt heeft, leg dat naast uw beoordeling en voer met elkaar een gesprek over de overeenkomsten en verschillen. Probeer met concrete voorbeelden aan te geven waarom u uw kind bijvoorbeeld een vaardigheid toedicht als �kan overtuigend overkomen�. Toon belangstelling voor de zelfinschatting van uw zoon of dochter en neem een open houding aan. Vraag hoe ze tot die zelfinschatting zijn gekomen, in welke activiteiten dat bijvoorbeeld te zien is. Wissel van gedachten met elkaar en vermijd de valkuil dat u gaat oordelen. Oordelen belemmert een open opstelling. Uw ouderaccount biedt de mogelijkheid de voortgang in de Loopbaanori�ntatie- en Begeleiding van uw kind te volgen. U kunt ook de resultaten van testen en vragenlijsten eenvoudig inzien.

Ga terug naar de vorige pagina