Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-03-2024.

Bij het opstellen van het privacy statement hebben wij ons gebaseerd op de wetgeving omtrent de AVG (mei 2018). Profiel-ASL is opgenomen in het register Privacyconvenant Onderwijs.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u deze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.beroepskeuzedagboek.nl (een product van Profiel ASL). U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van externe websites en bronnen. Door gebruik te maken van www.beroepskeuzedagboek.nl geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.
Www.beroepskeuzedagboek.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om welke gegevens gaat het?

Bij het aanmaken van een account geeft u (leerling, mentor, decaan of ouder) persoonsgegevens op, te weten uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 2invision.
Leerlingen maken opdrachten en vullen vragenlijsten in, dit is het portfolio. Ook deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 2invision.

Waar worden ze opgeslagen?

2invision Managed Services BV is sinds 2002 een ICT-leverancier in de Benelux. 2invision beschikt over een ISO27001-certificaat. De website van www.beroepskeuzedagboek.nl wordt beveiligd met behulp van een SSL-certificaat van Sectigo Limited. De server waarop de gegevens van Beroepskeuzedagboek worden opgeslagen staan in datacenters in Amsterdam 4 (AMS4), Nederland.

Inzage gegevens

Om een goede dienst te kunnen leveren is het belangrijk om te weten dat alle ingevoerde persoonsgegevens en het portfolio van de leerling in te zien zijn door de decaan en mentor van de leerling via respectievelijk het decaan- en mentorportal. De ouders kunnen via het ouderportal alleen het portfolio van hun kind(eren) zien wanneer het kind hier expliciet toegang toe geeft middels zijn/haar wachtwoord.
De persoonsgegevens van de mentor zijn in te zien door de decaan via het decaanportal.
Vragenlijsten die worden ingevuld in het ouderportal, worden niet rechtstreeks gedeeld met de leerling, mentor of decaan.
Alle persoonsgegevens zijn in te zien door de adviseurs van Profiel ASL en administrator(s) van de website www.beroepskeuzedagboek.nl. De adviseurs en de administrator(s) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

In verband met het doorlopend portfolio over verschillende leerjaren, stellen wij de maximale bewaartermijn van persoonsgegevens op 10 jaar. Echter, wanneer een leerling account gedurende 3 jaar niet is geactiveerd, wordt het account met alle persoonsgegevens automatische verwijderd.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst).

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan enerzijds het samenstellen van het portfolio en het adviseren van de leerling, en anderzijds het verbeteren van de vragenlijsten en opdrachten.

Derden

De persoonsgegevens en het portfolio worden niet met derden gedeeld, met uitzonderingen van de onder 'Inzage gegevens' vermelde functionarissen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u via info@profiel-asl.nl contact met ons opnemen.