Informatie over onze leermiddelen

Uw zoon of dochter maakt gebruik van een door Profiel ASL ontwikkeld curriculum voor loopbaan- ori�ntatie en begeleiding, afgekort ook wel LOB genoemd.

Een goede keuze komt tot stand door de mogelijkheden, de belangstelling en de persoonlijkheid van uw zoon of dochter zo goed mogelijk in beeld te brengen en op zoek te gaan naar de meest daarbij passende keuzes.

In het door Profiel ASL ontwikkeld curriculum gaat uw zoon of dochter aan de slag met het verkennen van deze voor LOB belangrijke onderwerpen. Voor jongeren is dit beslist geen gemakkelijke opgave vanwege zowel de levensfase waarin zij zich bevinden als ook het gemis aan levenservaring.

Informeer bij uw zoon of dochter tot welk leermiddel hij / zij dit schooljaar toegang heeft.

  • Pionier: voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo/vwo
  • Loopbaanverkenner: voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo en voor herori�ntatie in het mbo
  • Profielkiezer: voor leerlingen in het derde leerjaar van havo en vwo
  • Studieloopbaanplanner: voor leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo en voor studenten mbo of herori�ntatie hbo / wo.

Om met elkaar in gesprek te raken over de te maken keuze, kunt u samen met uw zoon of dochter het webbased gedeelte en de uitkomsten / resultaten van uw zoon / dochter bekijken. Toegang verkrijgt u door uw kind te vragen in te loggen met zijn toegangscode en wachtwoord.

Ga terug naar de vorige pagina