Capaciteitenscreening

Toelichting capaciteitenonderzoek Profiel ASL 3 vmbo-tl, 3 havo en 3 vwo

Neemt uw school deel aan een door ons afgenomen capaciteitenonderzoek in leerjaar 3, dan kunt u in het portfolio de uitslag met toelichting op de verschillende onderdelen raadplegen.

Het onderzoek geeft een beeld van de capaciteiten op taalkundig, rekenkundig en exact gebied. Het gaat om een niveau-indicatie en de structuur van het capaciteitenbeeld wordt zichtbaar. Mogelijkheden en eventuele moeilijkheden worden in kaart gebracht. Het onderzoek heeft niet de pretentie een vaststaand en onweerlegbaar bewijs te zijn voor bepaalde cognitieve capaciteiten.

De resultaten van het capaciteitenonderzoek zijn een indicatie voor en een hulpmiddel bij de profielkeuze. De resultaten op de verschillende onderdelen vormen een aanwijzing voor het denkvermogen om gerelateerde vakken aan te kunnen.

Het is mogelijk dat er tussen de behaalde resultaten in het onderzoek enerzijds en de schoolresultaten anderzijds verschillen te constateren zijn. Bij het behalen van schoolresultaten spelen immers meer factoren een rol, zoals voorkennis, inzet, interesse, studievaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In combinatie met de Profielkiezer beschikt u daarnaast over de volgende gegevens om de profielkeuze van uw zoon of dochter goed te onderbouwen en samen te bespreken:

  • Een beeld van hoe uw zoon / dochter de verschillende schoolvakken waardeert (Schoolvakkenvragenlijst). Tevens wordt in de profielvoorspeller een indicatie gegeven welk profiel het best aansluit bij de door uw zoon / dochter gegeven antwoorden.
  • Een beeld van de school- en studievaardigheden (SV) waarin uw zoon / dochter antwoord gegeven heeft op vragen die betrekking hebben op onder meer leerhouding, studiemotivatie, zelfvertrouwen, lichamelijke fitheid en sociale vaardigheden. Naast toereikende capaciteiten zijn ook deze aspecten van groot belang bij het behalen van studiesucces.
  • Een interessebeeld (ILIAS vragenlijst). Ook in deze vragenlijst wordt met een profielvoorspeller een indicatie gegeven bij welk profiel de aangegeven belangstelling het meest aansluit. Dit kunt u overigens ook direct zien in de Geschiktheidcirkel waarin de hoge scores van de ILIAS in het groen verschijnen.

Bekijk hier de toelichting bij het capaciteitenonderzoekToelichting capaciteitenonderzoek Profiel ASL vmbo / mavo 3

In combinatie met de Loopbaanverkenner beschikt u daarnaast over de volgende gegevens om de profielkeuze van uw zoon of dochter goed te onderbouwen en samen te bespreken:

  • Een beeld van de school- en studievaardigheden (SV) waarin uw zoon/ dochter antwoord gegeven heeft op vragen die betrekking hebben op onder meer leerhouding, studiemotivatie, zelfvertrouwen, lichamelijke fitheid en sociale vaardigheden. Naast toereikende capaciteiten zijn ook deze aspecten van groot belang bij het behalen van studiesucces.
  • Een interessebeeld (KIM vragenlijst). KIM staat voor 'Kiezen in het MBO' en geeft een beeld van de interesse voor de 16 verschillende domeinen in het mbo.