Profielkiezer

Profielkiezer

Doelgroep: Leerjaar 3, havo/vwo

In de Profielkiezer gaat alle aandacht uit naar het maken van een juiste profielkeuze. De leerling brengt zijn drijfveren, talenten en voorkeuren in kaart en leert deze te vertalen naar mogelijkheden in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Veel aandacht is er voor het ontdekken, analyseren en ontwikkelen van motivatie zowel gericht op studie als op loopbaanbegeleiding. De Schoolvaardighedenvragenlijst biedt mentoren goede aanknopingspunten voor een adequate begeleiding in het leerproces. Andere online instrumenten die ingezet kunnen worden zijn de Profielscanner, de Schoolvakkenvragenlijst, de Talentenvragenlijst en de Talentenmatrix. De uitslag van de interessevragenlijst ILIAS maakt een eerste globale oriëntatie op passende vervolgstudies heel eenvoudig.

Voor ouders zijn feedbackopdrachten beschikbaar waarmee ouderparticipatie bevorderd wordt. Alle relevante informatie, reflectieverslagen en uitslagen van vragenlijsten worden in een doorlopend en ontwikkelingsgericht portfolio online opgeslagen. In dit portfolio staan de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers centraal.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

Contact

Terug naar het overzicht met alle leermiddelen