Pionier

Pionier

Doelgroep: Onderbouw vmbo, havo en vwo

Pionier is een digitaal leermiddel dat de leerling in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs vmbo, havo en vwo in staat stelt te werken aan een ontwikkelingsgericht loopbaandossier. Het is een digitale toolkit inclusief digitale tests en (audiovisuele) informatie die de leerlingen voorbereidt op een leerweg- en profielkeuze. Voor leerlingen uit de onderbouw havo en vwo activeert het leermiddel het nadenken over talenten en voorkeuren ter voorbereiding op de LOB in de derde klas. De leerling brengt zijn talenten, werkhouding en belangstelling in beeld en leert reflecteren met behulp van opdrachten. Feedbackopdrachten voor ouders bevorderen de ouderparticipatie. Alle testuitslagen en opdrachten worden online in een doorlopend portfolio/ loopbaandossier opgeslagen. Naast de toolkit krijgt de leerling ook meteen de beschikking over een Plusdocument.

Eenmalige aanschaf is geldig voor leerjaar een en twee in de onderbouw van het vmbo en havo / vwo. Bij aanmaak van de klassen leest het systeem uit aan welk onderwijsniveau (vmbo, havo en vwo) de leerling gekoppeld wordt. De leerling krijgt vervolgens de relevante opdrachten, vragenlijsten en informatie te zien.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

Contact

Terug naar het overzicht met alle leermiddelen